De Medicidesk: moderne waag voor zorgprofessionals

De Medicidesk: moderne waag voor zorgprofessionals

Al bijna vier eeuwen kent Nederland plekken waar geneeskunde, handel en politiek samenkomen. De Waag in Amsterdam bijvoorbeeld. Hier schilderde Rembrandt zijn beroemde Anatomische Les, was het chirurgijnsgilde gevestigd, rekenden handelaren hun belasting af en speculeerden notabelen over politieke kwesties, ontwikkelingen in het vak en financiën. Zogezegd is de Medicidesk van Rabobank Zaanstreek een geheel eigentijdse waag. Hier vindt iedereen met een medisch vrij beroep, zelfstandig of in loondienst, antwoord, kennis en advies. Een eigentijdse ontmoetingsplek voor de zorgprofessional kortom, waarvan de deur op elk moment in uw carrière en privéleven openstaat.

De Waag op de Nieuwmarkt in Amsterdam: decor voor het iconische schilderij ‘De anatomische les van dr. Nicolaes Tulp’ door Rembrandt van Rijn. Het is januari 1632, de tijd dat Amsterdam bloeit onder koopmanssucces en de 26-jarige Rembrandt zijn eerste groepsportret schildert. In het Theatrum Anatomicum, in het hart van de Waag, waar het chirurgijnsgilde (de vroegere beroepsgroep van artsen) gevestigd was en de anatomische lessen werden georganiseerd, kwamen uw oud-collegae samen. Hier werd kennis gedeeld, handel gedreven en gelobbyd. Uitkijkend over het altijd drukke marktplein, was de Waag een plek waar geneeskunde, financiën en politiek samenkwamen. Tot ver in de negentiende eeuw fungeerde de Waag zodoende als maat- en raadgever van de zorg in Holland.

Medicidesk Rabobank Zaanstreek
Het was deze geschiedenis die de Rabobank aanzette een eigentijdse Waag op te zetten: de Medicidesk. Want tijden als deze vragen om een plek waar duidelijkheid bestaat rondom algemene en persoonlijke vraagstukken van zorgprofessionals, zelfstandig en in loondienst. Een plek waar naast het delen van ontwikkelingen in de zorg, een netwerk beschikbaar is, (financiële) ruimte aan goede ideeën wordt gegeven en zowel privé als zakelijk advies op maat wordt gevonden. 

Voor zorgprofessionals in Noord-Holland
Een medische carrière stel je niet in de waagschaal. Bepalende momenten, zoals een overname, inkoop in de maatschap, bedrijfsbeëindiging, aankoop van een pand of investering vragen om afgewogen advies door financieel specialisten. En net zo goed zijn er privé ook tal van momenten – hypotheek, huwelijk, geboorte, scheiding, overlijden – waarbij een betrouwbaar financieel advies welkom is. De Medicidesk van Rabobank Zaanstreek staat altijd open voor deze vraagstukken, werk gerelateerd of privé. Online, telefonisch of op ons kantoor in Zaandam denkt ons team graag met u mee.

Het Medicidesk team
Zoekt u ons, Rob van der Laan, Dries Tuinhof, Hannie Jager, Marco Boelens en Petra den Dam-Mak gerust op als u een vraag hebt. We houden u op de hoogte van interessante ontwikkelingen, geven advies, stellen graag ons netwerk en expertise beschikbaar en ondersteunen u evengoed met alledaagse bancaire zaken. Kennismaken? Via onze website maakt u een vrijblijvende afspraak. Graag tot ziens!

Raadpleeg de Medicidesk financieel advies bij:

  • (inkoop) maatschap en zelfstandig behandelcentra
  • overname/oprichten/overdragen/beëindigen praktijk
  • investeringsvraagstukken
  • afdekken van risico’s
  • kwestie maatschap of BV
  • koop van een huis, scheiding, kinderen, overlijden
  • financiële producten rond uw praktijk en betalingsverkeer
  • zakelijke verzekeringen
  • het waarmaken van vernieuwende (zorg)ideeën