Overdracht van uw praktijk

Overdracht van uw praktijk

Er komt een moment waarbij u als huisarts, tandarts of medicus over praktijkoverdracht moet gaan nadenken.  Wat verwacht u zelf van deze overdracht, wat gaat er met uw personeel gebeuren, heeft u al een opvolger op het oog? Van belang is om overleg te voeren met uw dierbaren, maar ook met ervaringsdeskundigen. Wat wilt u bereiken na overdracht van uw praktijk? Heeft u reeds voldoende middelen tot uw beschikking om in toekomstig levensonderhoud te voorzien, of is de overdracht van de praktijk hier van afhankelijk? Om dit in kaart te laten brengen kan een financiële planning uitkomst bieden.

TIP: Meld u aan voor de Rabobank Zaanstreek Zorg Alert en krijg van ons een e-mail wanneer er een voor u relevant blog gepost wordt.

Overdracht voorbereiden
Om uw praktijkoverdracht voor te bereiden is het van belang dat uw praktijk up-to-date is. In samenspraak met uw accountant stelt u een praktijkprofiel op. Uit dit profiel blijkt alle benodigde informatie voor uw opvolger. In dit profiel publiceert u bijvoorbeeld uw patiëntenbestand, uw bedrijfspand (koop of huur), aanwezige automatisering en overige onderdelen. Om een succesvolle overdracht te realiseren is het van belang dat uw praktijkprofiel zich onderscheidt van anderen. Waarom is uw praktijk zo bijzonder?

Start onderhandelingen
Vervolgens kunnen de onderhandelingen gaan starten, uiteraard met als doel om er met de overnemende partij uit te gaan komen. Aan de hand van uw eerder gemaakte financiële planning toetst u of de overdrachtswaarde van uw praktijk voldoende is om uw toekomstige doelen te realiseren. Mochten deze doelen niet haalbaar zijn, dan dient u deze doelen bij te stellen.

Uiteraard spelen er diverse aspecten bij de overdracht van uw praktijk een rol. Werkt u na overdracht bijvoorbeeld nog door in de praktijk (loondienst), gaat u de opvolger eerst zelf inwerken op de praktijk, verstrekt u de opvolger een achterstelde lening?

Overeenstemming
De overdracht is rond! De contracten kunnen opgesteld worden, de overdracht kan plaats gaan vinden. Organiseer een receptie en informeer alle belanghebbenden, vervolgens kunnen uw patiënten kennismaken met uw opvolger.

Hoe gaat u zelf verder?
Een nieuwe start na overdracht. Misschien gaat u van uw pensioen genieten of gaat u nog door in een loondienst- of adviesfunctie. Van belang is om een correcte invulling aan uw vermogen te geven. Heeft u bijvoorbeeld dit vermogen  nodig om in uw inkomen te voorzien?  Is uw vermogen op korte termijn niet benodigd voor een specifiek doel, dan is beleggen met dit vermogen wellicht een mogelijkheid.

Uiteraard ondersteunen wij u graag in uw te maken keuzes. U kunt altijd een afspraak met mij of met een van mijn collega’s van de Rabobank-Zaanstreek Medicidesk maken.