Trend: vastgoed in de zorg vergrijst

Trend: vastgoed in de zorg vergrijst

‘In Rotterdam heeft zorgondernemer Hans van Putten een oud verzorgingshuis getransformeerd tot luxere zelfstandige appartementen,’ meldt de NOS maandagavond. ‘Op elke verdieping wonen zo'n vijftien ouderen. Elke gang heeft een eigen woonkamer, in tegenstelling tot een gewoon appartementencomplex.’ Dat de vergrijzing invloed heeft op zorgvastgoed, staat buiten kijf.

TIP: Meld u aan voor de Rabobank Zaanstreek Zorg Alert en krijg van ons een e-mail wanneer er een voor u relevant blog gepost wordt.

Vanaf dag één dat de Rabobank Zaanstreek de Medicidesk oprichtte, ben ik erbij. Zodoende heb ik, uiteraard met een financiële blik, een aardige kijk op de zorgsector opgebouwd. En dan met name daar waar de zorg in huist. Want wat me opvalt, is dat vastgoed in de zorg aan verandering onderhevig is. Vooral de vergrijzing en de vanuit Den Haag gestimuleerde zelfredzaamheid heeft hier invloed op. Je ziet bejaardenhuizen verdwijnen, terwijl de opmars van particuliere, kleinschalige seniorencomplexen met flexibele zorg aan huis niet te stuiten is.

Verzorgingstehuis 2.0
Het verzorgingstehuis zoals we dat jaren heb gekend, verdwijnt. Zodoende richten beleggers zich steeds meer op appartementencomplexen die ‘oude-dag-bestendig’ zijn. Waar zorg op aanvraag aanwezig is en bewoners toch van hun privacy kunnen genieten. Met het verdwijnen van de bejaardenhuizen, verdwijnt overigens ook gesubsidieerde huur van de kamers. En daarin zit de kans voor beleggers. Hoefde er namelijk in een bejaardenhuis geen huur betaald te worden, in andersoortige ouderenappartementen is dat wel aan de orde. Bijkans bleek de overheid de normatieve huisvestingscomponent – dat deel van de kosten dat niet aan de zorg, maar aan de huur was toegeschreven – te hoog te hebben ingeschat. Zodoende blijken de huurprijzen lager dan verwacht en is het dus ineens een stuk aantrekkelijker om te kiezen voor een woning die oude-dag-bestendig is.

Particuliere initiatieven
Maar het zijn niet alleen beleggers die brood zien in het verdwijnen van verzorgingstehuizen. Steeds vaker nemen particulieren zelf het heft in hand. Met generatiegenoten kopen ze bijvoorbeeld een pand dat ze laten opsplitsen tot meerdere appartementen. Ze delen dan de kosten voor de vaste zorg aan huis. Zo hebben ze privacy, gezelligheid én zorg gecombineerd in een thuis dat volstaat voor de complete herfst van hun leven. Bovendien geeft de herbestemming van het pand de mogelijkheid om de nieuwste mogelijkheden op het gebied van e-Health en duurzaamheid – ook twee niet te missen trends – toe te passen.

Complex
Vanuit de Medicidesk adviseerden we eens een groep echtparen dat graag samen een pand wilde kopen waar ze in voldoende privacy konden wonen, maar indien nodig, aanspraak konden maken op de voor de bewoners exclusieve, hoogwaardige zorg. Hierover denken we graag mee, omdat onze expertise met betrekking tot financiering én de zorgsector hierin perfect tot z’n recht komt. Het samenbrengen van kapitaal en gezamenlijk zorg inkopen, wordt namelijk al gauw complex.

We denken graag met u mee
U begrijpt, de vergrijzing biedt zowel beleggers als particulieren nieuwe mogelijkheden op de vastgoedmarkt. Wilt u in dit kader ook eens de plussen en minnen op een rij zetten? Mijn collega’s van de Medicidesk geven graag kleur aan uw plannen en ideeën.

Het artikel van de NOS leest u hier.