Zorginkoop op basis van value based healthcare

Zorginkoop op basis van value based healthcare

Het is in de zorg een veel gehoorde kreet: value based healthcare, oftewel zorg waarbij door patiënten bepaalde behandeluitkomsten worden afgezet tegen de behandelkosten. Het doel: de gezondheid en/of kwaliteit van leven van de patiënt verbeteren per geïnvesteerde euro. Nu ziekenhuizen er volop mee aan de slag zijn gegaan, dienen zich kansen aan voor hun zorginkopers.

Value based healthcare in de praktijk brengen, blijkt geen makkelijke opgave. De voor de patiënt waardevolle behandeluitkomsten als uitgangspunt nemen, vraagt namelijk om een ketenperspectief. En dat vergt naast draagvlak ook aanpassingen in de organisatie. Want de transparantie die ontstaat door het meten van behandeluitkomsten wordt niet door elke behandelaar met gejuich begroet. Reken daarbij dat de huidige bekostiging is gebaseerd op prijs en volume in plaats van resultaten en je begrijpt meteen waarom value based healthcare een prachtige gedachte is die in de praktijk echter wat haken en ogen kent.

 Inkoop = effect

Desalniettemin biedt value based healthcare kansen voor zorginkopers. Tenslotte heeft alles dat wordt ingekocht effect op de patiënt. Wat er nu nog onvoldoende gebeurt, is dat inkopers expliciet leveranciers betrekken bij waardegerichte zorginkoop. Inkopers werken veelal nog vanuit het oude vooral op prijs gerichte inkoopmodel. Een andere manier zou samen met leveranciers zijn, vanuit een idee van waardecreatie door innovatie en inhoudelijke kennis voor patiënten en cliënten.

Prijs versus waarde

Uit onderzoek blijkt dat naar schatting zeventig procent van de wereldwijde verkopen van medisch-technologische apparatuur en hulpmiddelen via openbare aanbesteding geschiedt. In zeven van de tien gevallen wordt de inkoopbeslissing genomen op basis van de prijs. Deze eenzijdige focus op prijs kan na verloop van tijd leiden tot minder concurrentie en (noodzakelijke) innovatie. Als inkoper kun je waardegerichte inkoop realiseren door te onderzoeken wat het oordeel van de patiënt en behandelaar is over het in te kopen product. Vertaal de wensen en eisen in criteria en selecteer de leveranciersaanbiedingen hierop.

 Indicatorensets

Je kunt als inkoper ook uitgewerkte indicatorensets op basis van value based healthcare voor een bepaalde aandoening aan leveranciers voorleggen en ze vragen welke indicatoren zij positief kunnen beïnvloeden. Dit kan het zoeken naar oplossingen stimuleren. Resumé: inkoop kan het initiatief nemen voor waardegerichte inkoop. Advies daarbij is: houd het simpel! Tracht waarde te creëren die voor de patiënt echt relevant is en verlies daarbij de bijbehorende kosten niet uit het oog. Zo blijft de opdracht uitdagend en tegelijk eenvoudig…