Samen sterk voor de regio

Arnhem Connect Magazine

Open hier de nieuwste editie
Samen sterk voor de regio

Samen sterk voor de regio

De regio Arnhem barst van ambitie. Wij willen dat het niet bij ambities op papier blijft: we gaan ze ook in de praktijk brengen. Sinds 2017 bouwen we samen aan projecten die regio sterker maken. Dit doen we onder de naam 'Arnhem Connect' en binnen de thema's Circulaire economie, Vitaliteit en Zorg, Wonen en Ondernemerschap en Innovatie.

Presentatie regionale Brede Welvaartsindicator
In 2017 heeft Rabobank Arnhem en Omstreken onderzoek laten doen naar wat er speelt in de regio en waar behoefte aan is. Welke uitdagingen en kansen liggen er? Dit onderzoek vormde de basis voor het opstarten van veel projecten die de regio sterker maken.

Het Arnhem Connect Regio Onderzoek richt zich op sociaal economische factoren. We hebben dit uitgebreid door ook te kijken naar de brede welvaart in de regio. Hiervoor zijn, los van economische groei, aspecten als gezondheid, inkomen, onderwijs, veiligheid, milieu en geluk van belang. De Universiteit Utrecht en de Rabobank hebben de Brede Welvaartsindicator (BWI) ontwikkeld. Samen met de resultaten van het Regio Onderzoek 2019 vormt de BWI een stevig startpunt om lokale knelpunten aan te pakken. Tijdens de Arnhem Connect bijeenkomst op 20 juni zijn de resultaten van beide onderzoeken gepresenteerd. De resultaten staan in het nieuwe Arnhem Connect magazine, samen met veel inspirerende verhalen. Via deze link komt u uit bij de digitale editie.

Liever een gedrukt exemplaar?
Stuur dan een mail naar directie.arnhem@rabobank.nl. U ontvangt zo snel mogelijk een exemplaar via de post.

Arnhem Connect Magazine

Hier vindt u het complete Arnhem Connect magazine, met daarin de resultaten van het Regio Onderzoek 2019 en de regionale Brede Welvaartsindicator.

Arnhem Connect Magazine

Film Arnhem Connect

De opening van de Arnhem Connect bijeenkomst op 20 juni 2019 in Musis: het verhaal achter Arnhem Connect.

Landelijke Brede WelvaartsIndicator

Wilt meer weten over het landelijke onderzoek naar de Brede Welvaart in Nederland? Met onderstaande link komt u uit bij het dossier hierover van RaboReserearch.

Landelijke BWI