Symposium Gezonde bodem voor toekomstige generaties

'Gezonde bodem voor toekomstige generaties. Hoe creëren we een vruchtbare bodem voor gezonde voeding?'

Food & Agriteam Zuid-Limburg organiseert dit symposium op initiatief van een aantal leden van de ledenraad Rabobank Centraal Zuid-Limburg. Doel is agrariërs uit Zuid-Limburg mee te nemen in ontwikkelingen op het gebied van een duurzamer grondgebruik. De positieve effecten die dit heeft op het landschap, milieu & gezondheid en bedrijfsvoering worden belicht door een aantal (ervarings)deskundigen 'uit het veld'. 

Programma

- 13.00 uur: ontvangst
- 13.30 uur: welkomstwoord en opening
- 13.45 uur: Presentatie ‘Gezonde Bodem, de basis voor je bedrijf!’ door Brigitte Kroonen- Backbier, onderzoeker bij Wageningen University & Research
- 14.45 uur: workshop 1 (deelnemers kiezen 2 workshops uit een aanbod van 3)
- 15.30 uur: workshop 2 (deelnemers kiezen 2 workshops uit een aanbod van 3)
- 16.15 uur: afsluiting
- 16.25 uur: borrel en walking-dinner
- 18.00 uur: einde symposium