Vier verenigingen van start met begeleiding op maat

12 februari 2021

Vier verenigingen zijn officieel van start met Verenigingsondersteuning. Op 19 november trapten de clubs, trajectbegeleiders en Rabobank De Zuidelijke Baronie af tijdens de kick-off. Virtueel, maar dankzij de proostbox gevuld met champagne en wat lekkers, niet minder knallend. Wij feliciteren VV Viola, Scouting Bolstergroep Riel, EHBO Rucphen en Toerisme de Baronie. Zij gaan het komende jaar met de trajectbegeleiders aan de slag om de ambities van de club te realiseren en de club duurzaam sterker te maken.

VV Viola Alphen
De ambitie van VV Viola is het binnen 2 jaar realiseren van nieuwbouw bestaande uit een nieuwe kleedaccommodatie, kantine, bestuurskamer en opslagruimte. VV Viola krijgt hulp bij het opzetten van een goede financieringsstructuur van een expert die ervaring heeft in nieuwbouw. Het uiteindelijke doel van het begeleidingstraject is een financieringsplan om de begroting rond te krijgen in samenwerking met de gemeente.

Scouting Bolstergroep Riel
Scouting Bolstergroep Riel groeit, waardoor ze geleidelijk uit haar gebouw groeit. Graag wil de scouting het gebouw verbouwen voor hun eigen leden, maar ook om het gebouw aantrekkelijker te maken voor andere groepen die het gebouw kunnen huren. Scouting Bolstergroep Riel kan de kosten voor de verbouwing niet zelf dragen, dus wil op zoek gaan naar fondsen en sponsoren. De uitkomst van het begeleidingstraject is een financieringsplan om de begroting rond te krijgen. De vereniging krijgt hierbij hulp van een expert die ervaring heeft met fondsenwerving, sponsoring en crowd-funding.

EHBO Rucphen
EHBO Rucphen krijgt het komende jaar ondersteuning bij het maken van een toekomstplan en dan in het bijzonder een marketingplan met uitgewerkte concepten ten behoeve van ledenwerving en -behoud. Het ledenaantal van de club loopt al een aantal jaar terug en de gemiddelde leeftijd stijgt. De vereniging wil graag duurzaam sterker worden door hun aanbod af te stemmen op de behoeften van de maatschappij en hun zichtbaarheid te vergroten 

Toerisme de Baronie
Toerisme de Baronie heeft als doel het bevorderen van de vrijetijdseconomie in de groene regio tussen Breda, Tilburg en de Belgische Grens. Hiervoor wil men samenwerken met ondernemers en instanties actief in de vrijetijdseconomie. Maar hoe komen zij (blijvend) in contact met de (potentiële) leden en hoe kunnen zij hen binden aan de vereniging? Toerisme de Baronie krijgt hulp bij het maken van een communicatieplan ten behoeve van ledenbinding met als doel het activeren van de leden.

Achtergrond Verenigingsondersteuning
Verenigen zit in het DNA van Rabobank. Met Rabo ClubSupport vergroten we samen de leefbaarheid van lokale gemeenschappen. Rabo ClubSupport bestaat uit een aantal onderdelen, waaronder Verenigingsondersteuning. Met Verenigingsondersteuning geeft Rabobank samen met NOC*NSF, LKCA en Kunstbende, sport- en cultuurverenigingen een steuntje in de rug door hen te ondersteunen in hun eigen ambities. Het doel is daarbij om de zelfredzaamheid van de vereniging en de maatschappelijke impact van de vereniging te vergroten. Op dit moment lopen er landelijk ruim driehonderd trajecten bij verenigingen, die geholpen worden op gebieden die variëren tot het verbeteren van het vrijwilligersbeleid en de kantine gezond maken tot het maken van een solide sponsorplan.