Dit vindt Gelderland-Zuid
Dit vindt Gelderland-Zuid

Goed voor jou, goed voor je regio & goed voor Nederland

Als coöperatieve bank geloven wij in de kracht van het collectief.

Samen bereiken we meer dan alleen. Samen kunnen we een scherp zicht krijgen op de opgaven waar Nederland voor staat en wie welke bijdrage daaraan heeft. Met honderden leden, klanten en stakeholders uit alle regio’s in Nederland werken we aan een Coöperatief Convenant: een toekomstplan voor Nederland dat we in het voorjaar van 2021 aanbieden aan het nieuwe kabinet. Dat plan begint in de regio. Door in elke regio in dialoog te gaan, werken we samen aan het investeringsplan voor jouw regio. 

Waar staan we nu?

Op 10 december 2020 voerden we met meer dan 100 mensen uit onze regio Gelderland-Zuid een waardevolle dialoog. Hiermee haalden we breed input op wat betreft de kansen en uitdagingen voor onze regio.

De input van de deelnemers is inmiddels verwerkt en de opgaven voor Gelderland-Zuid zijn in beeld gebracht. Dit vind je in het blauwe vakje rechtsboven in de pagina of in de bibliotheek.

Bibliotheek

Aan de slag met de twee pijlers

Pijler 1 Het Coöperatief Convenant voor Nederland

De uitkomsten van de regiodialoog op 10 december 2020 zijn samen met uitkomsten uit andere 13 regio's input voor het Coöperatief Convenant voor Nederland. Via deze link lees je meer over de dialogen in de andere regio’s en het Coöperatief Convenant voor Nederland dat in het voorjaar aangeboden gaat worden aan het nieuwe kabinet.

Pijler 2 Onze Regionale Investeringsagenda

De regionale investeringsagenda bestaat uit de belangrijkste projecten en initiatieven waar wij als bank, veelal samen met andere stakeholders uit de regio, in investeren. De uitkomsten van de regiodialoog gebruiken we om bestaande en nieuwe initiatieven te prioriteren en daar samen met stakeholders mee aan de slag te gaan. 

 

 

Meer weten?

Zodra we starten met initiatieven vind je deze terug op onze regionale investeringsagenda. Je kunt ook onze gebruikte materialen bekijken in onze bibliotheek. 

Bij vragen neem gerust contact met ons op.

Hoe ziet het vervolg eruit?

Komende periode onderzoeken we op welke manier Rabobank een bijdrage kan leveren aan de genoemde uitdagingen. Mogelijk zijn verdiepende dialogen per thema nodig om samen tot concrete stappen te komen. We houden je hiervan op de hoogte en hopen van harte dat je ook dan een waardevolle bijdrage levert. Want alleen samen maken we onze regio nog sterker!

Bekijk hier onze inspiratiefilm

Samen werken aan een toekomstplan voor Nederland én onze mooie regio.

Door middel van deze film geven we je graag een gevoel bij het  traject wat we met elkaar aangaan.

Veel kijkplezier en inspiratie gewenst!