Ledenraad Rabobank Hart van Brabant
Ledenraad Rabobank Hart van Brabant

Betrokkenheid leden

Wij zijn een coöperatie met leden in plaats van aandeelhouders. We staan dichtbij onze klanten en zijn sterk geworteld in de regio 'Hart van Brabant'. Door onze activiteiten dragen we bij aan de maatschappelijke en economische ontwikkeling van onze regio. Klanten kunnen hun betrokkenheid met de bank vormgeven door lid te worden.

Aansluiting bij leden en verwevenheid met de regio

We zorgen voor een goede aansluiting bij de leden van de bank en sterke verwevenheid met de regio. Dit gebeurt op tal van manieren, zowel informeel als formeel. De formele dialoog voeren we via de ledenraad. In de ledenraad brengen de leden met hun eigen achtergrond en oriëntatie de buitenwereld binnen om de bank op koers te houden. De invloed en zeggenschap van de leden wordt in de ledenraad stevig en structureel verankerd. De ledenraad van Rabobank Hart van Brabant is een afvaardiging van ons totale ledenbestand en vormt daarmee een afspiegeling van de regio 'Hart van Brabant'.

Ledenraadsleden

De ledenraad van Rabobank Hart van Brabant praten namens de meer dan 18.000 leden regelmatig met de directie over ontwikkelingen in onze regio. De ledenraad wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van commissarissen. Hij vertegenwoordigt de leden in de Algemene Ledenraad, het hoogste besluitvormend orgaan binnen de coöperatie. 

Onze ledenraad is verdeeld over vier kieskringen:

Benieuwd welke leden in de ledenraad zitten? Klik dan op de kieskring. Wil je meer weten over lid worden van de ledenraad? Ga dan naar de lid worden pagina.