Welke vormen van ondersteuning zijn er?

Rabobank Verenigingsondersteuning bestaat uit verschillende vormen van ondersteuning. Hieronder lees je in het kort meer over deze vormen. Via het menu kom je bij de pagina met uitgebreidere informatie per vorm.

1- op 1- begeleiding
Gedurende twee jaar ontvangt de vereniging op maat individuele begeleiding van een trajectbegeleider. De vereniging gaat aan de slag met een zelf ingediend vraagstuk.

Masterclasses
Samen met enkele andere verenigingen gaat de vereniging tijdens twee of drie gezamenlijke (en soms nog individuele) bijeenkomsten aan de slag met een onderwerp.

Workshops
Tijdens één bijeenkomst gaat de vereniging samen met  andere verenigingen aan de slag met een actueel onderwerp.

Rabo ClubSupport
Rabobank steunt met deze actie de verenigingen en stichtingen in de regio. Elk jaar stellen we hiervoor een bedrag beschikbaar. Eind augustus 2020 start de inschrijving voor clubs. In het najaar stemmen leden van Rabobank Hart van Brabant op hun favoriete clubs.