1-op-1 begeleiding

Heeft jouw vereniging ambities die je graag in 2021 onder begeleiding van een professional wil realiseren? Doe dan nu alvast een aanvraag voor 1- op-1 Verenigingsondersteuning vanuit de Rabobank.

 

Begeleiding op maat
Via 1-op-1 ondersteuning ontvangen verenigingen begeleiding op maat. De eigen doelen van de club staan daarbij centraal. Met de inzet van een trajectbegeleider ontvangt de vereniging gedurende 1 á 2 jaar regelmatig individuele begeleiding op het gebied van de ondersteuningsbehoefte van de vereniging.

Hulpvraag
De ondersteuningsbehoefte vertaalt zich in een hulpvraag. Deze vraag dient gericht te zijn op zelfredzaamheid of de maatschappelijke rol van de vereniging. Denk bijvoorbeeld aan onderwerpen als vrijwilligersbeleid, ledenbinding, strategisch beleid, binden nieuwe doelgroepen, verduurzamen van de accommodatie of gezondheid.

Vervolg
Rabobank beoordeelt alle binnengekomen vraagstukken. Wanneer jouw vereniging in aanmerking komt voor de 1-op-1 ondersteuning, plannen we een verenigingsintake in. Met een groep vrijwilligers van je vereniging gaan we in gesprek om de hulpvraag concreet te maken. Tijdens deze intake toetsen we het draagvlak binnen je vereniging. Aan de hand van alle verenigingsintakes stellen we een definitief ondersteuningsvoorstel op. Per hulpvraag koppelen we een specialist aan de vereniging die jullie gaat helpen bij het realiseren van de ambitie. Aansluitend start het ondersteuningstraject.

Aanmelden
Via de keuze  'Aanmelden' in het menu lees je hoe je voor je vereniging een aanvraag indient voor 1-op-1 begeleiding.