Masterclasses

Heeft jouw vereniging ambities op het gebied van communicatie of op het werven en behouden van leden? Meld je vereniging dan aan voor één van de Masterclasses. Samen met andere verenigingen pakken we in twee of drie gezamenlijke online bijeenkomsten (en mogelijk enkele individuele bijeenkomsten) het vraagstuk op.

De Masterclasses:

  • Zijn gericht op de ontwikkeling van de individuele bestuurder en/of ontwikkeling van het gehele bestuur.
  • Brengen gedurende een aantal avonden bestuurders (van maximaal 8 verenigingen) bij elkaar onder begeleiding van een procesbegeleider / expert.
  • Bieden bestuurders kennis en tools om zelf binnen de club aan de slag te gaan met een bepaald thema
  • Stimuleren ontmoetingen en samenwerking tussen verenigingen

De Masterclasses die we aanbieden in 2020:

Meer informatie en aanmelden
Door te klikken op één van bovenstaande Masterclasses lees je meer over de betreffende masterclass en hoe je je kunt aanmelden.

Data

Het programma van masterclasses ziet er in 2020 als volgt uit:

29 september 2020

Start masterclass Presteren met Communiceren

29 oktober 2020

Start masterclass Leden werven en behouden