Workshops

Heeft jouw vereniging ambities op het gebied van besturen of sponsoring? Meld je vereniging dan aan voor één van de Workshops. Tijdens één avond bieden we verenigingen nieuwe inzichten.

De Workshops:

  • Zijn gericht op de ontwikkeling van het gehele bestuur en/of ontwikkeling van de vereniging.
  • Vinden plaats op één avond waarop verschillende verenigingsbestuurders (van maximaal 20 verenigingen) online samen komen onder begeleiding van een expert / procesbegeleider.
  • Centraal staat: kennisdeling, kennisoverdracht, creëren van bewustwording en opdoen van nieuwe inzichten.

De workshops die we in 2020 aanbieden zijn:

Meer informatie en aanmelden
Door te klikken op één van bovenstaande workshops lees je meer informatie en hoe je je kunt aanmelden.

Data

Het programma van workshops ziet er in 2020 als volgt uit:

17 november 2020

Workshop Modern Besturen

15 december 2020

Workshop Geld genereren