Duurzaam Ondernemen

Bouw mee aan ondernemerschap en werkgelegenheid

Tijdens onze interactieve ‘Live Broadcast’ op woensdag 25 november, namen lokale spelers, met betekenisvolle initiatieven gerelateerd aan het thema Duurzaam ondernemen, plaats aan tafel. Kijkers konden tijdens de ‘Live Broadcast’ online meepraten via chat of reageren op stellingen, waarop aan tafel verder werd ingezoomd. Deze uitzending is een eerste stap om samen een bijdrage te leveren aan de economische groei en brede welvaart in het Land van Cuijk en Maasduinen.

De tafelgasten: Martin van Collenburg (Director Operational Services MSD Animal Health), Bart Cox (Jac. Cox Vastgoed), Wiljan Laarakkers (Ondernemer) en Jaap Folkersma (Directeur Metameer Stevensbeek).

Uitzending terugkijken

Uitzending gemist

 

Heeft u de uitzending gemist of wilt u de uitzending graag nog eens terugkijken? Dat kan! Klik snel op onderstaande link. 

Uitzending terugkijken > klik hier 

Tafelgasten

Martin van Collenburg

Director Operational Services MSD Animal Health

Om ondernemerschap en werkgelegenheid verder uit te bouwen zijn er een aantal punten belangrijk voor onze regio. Ik noem er vijf:

Infrastructuur en ruimte. Dit vanwege bereikbaarheid van onze medewerkers, klanten en logistiek. Veel nieuwe MSD’ers komen uit de regio maar ook vele potentiele kandidaten wonen in de regio Eindhoven en Uden. Om die reden is ook een Oost-West verbinding belangrijk.

Onderwijs. Het onderwijs moet aansluiten bij de behoefte van onze bedrijven. Met name technisch onderwijs is voor onze bedrijven belangrijk omdat we veel maak-industrie hebben in onze regio. Bij MSD zijn we op zoek naar MBO niveau en hoger. Naast technische collega’s ook personen met een opleiding in lab onderwijs of proces technologie.

Arbeidsmarkt. Niet baanzekerheid, maar werkzekerheid moet centraal staan. Daarom moet een leven lang ontwikkelen de norm worden en centraal staan in de arbeidsrelatie.

Duurzaamheid. We leven allen samen op 1 planeet en als we onze producten, diensten en activiteiten niet op een duurzame manier leveren of uitvoeren halen we de doelstellingen op milieu gebied nooit. Veel bedrijven zijn hier mee bezig maar ook veel zijn nog zoekende naar de (on)mogelijkheden.

Innovatie. Zonder nieuwe producten of diensten kan niemand. We moeten zorgen dat we jonge medewerkers aantrekken die nieuwe producten/diensten kunnen bedenken/maken en leveren. De ontwikkelingen gaan steeds sneller en we zullen concurrerend moeten blijven. Ook MSD werkt continu aan nieuwe producten, toedieningsvormen en diensten rond onze dierengezondheidsproducten. Onze R&D/D&T afdelingen werken daarin niet alleen maar werken ook veel samen met universiteiten in Nederland en in het buitenland. Specialistische kennis op hoog niveau is daarbij van groot belang. Veel van onze collega’s zijn bij deze afdelingen universitair geschoold dus goede contacten en bereikbaarheid van de universiteiten zijn belangrijk.

Bart Cox

Jac. Cox Vastgoed

Het land van Cuijk is een prachtig gebied met zeer veel bescheiden bedrijven. Bedrijven die uniek zijn maar onvoldoende exposure krijgen/zoeken om zich te presenteren. Wellicht kent iedereen ze wel in hun specifieke branche, maar daar buiten valt het stil. Ze zijn te bescheiden. Deze prachtige bedrijven bieden veel werkgelegenheid waarbij hun medewerkers ook nog aangenaam kunnen wonen in het Land van Cuijk. Weliswaar is er een tekort aan woningen maar desalniettemin is het hier goed toeven. Met de in het oog springende ontwikkelingen, de niet te geringe investeringen welke o.a. door Danone en MSD zijn gedaan en wellicht nog gaan doen, laat zien dat het Land van Cuijk LEEFT!  De afgelopen jaren is er in het Land van Cuijk voor 100-den miljoenen geïnvesteerd!  

Weten ze dit wel in Den Bosch? Nu met onze gedeputeerde, Erik Ronnes, zullen op het provinciehuis de ogen wel geopend moeten worden. Ze zullen er achter komen dat er achter de middenpeelweg nog een verborgen land ligt met enorme potentie! 

Deze ontwikkelingen zijn goed voor de regio en een ieder zou hier een steentje aan bij kunnen dragen. Eigenlijk heel simpel door lokaal actief te zijn. Investeer in de breedste zin lokaal! En als eenieder dat doet naar zijn of haar mogelijkheden komen we een heel eind.

Jaap Folkersma

Directeur Metameer Stevensbeek

Metameer is een krachtige regionale school die goed verankerd is in de regio. Samen met bedrijven in de regio maken wij onderwijs gericht op de toekomst. Door bedrijven en instellingen aan ons te verbinden, streven wij naar betekenisvol onderwijs in relatie met de kansen en behoeften van de regio. We werken aan de ontplooiing van de talenten van onze leerlingen door ze stap voor stap te laten ontdekken wie ze zijn, wat ze kunnen, wat ze willen en wat ze dan te leren hebben. Wij zeggen niet voor niets: Metameer, bouw wie je bent!

Wiljan Laarakkers

Ondernemer

In het Land van Cuijk is het goed wonen, werken en leren in een omgeving die (economisch) wordt gekenmerkt door de samenhang tussen de agrarische, voedings- en technische sector. Middels
het platform AgriFood Tech Land van Cuijk versterken we de welvaart, door het verbinden van ondernemers, organisaties en overheden binnen het Land van Cuijk en andere regio’s.  Het platform jaagt initiatieven en projecten aan die bijdragen aan de innovatie en economische ontwikkeling van het Land van Cuijk. Van belang is dat we zorgen voor brede regionale samenwerkingen én aanhaken op wat er bovenregionaal gebeurt. Waar zit gezamenlijke data, laten we iets liggen? Kortom kruisbestuiving. In het Land van Cuijk bestaat al een groot kennisnetwerk en draagvlak. Door bovenlokale samenwerkingen met o.a. AgriFood Capital, Brightlands Campus Greenport Venlo en Brainport Eindhoven hebben we nog meer impact. Ook op het gebied van vergunningen, financiën en circulaire economie zien we volop mogelijkheden. We willen nu doorpakken.