Dit vindt Metropoolregio Amsterdam
Dit vindt Metropoolregio Amsterdam

Goed voor jou, goed voor je regio & goed voor Nederland

Als coöperatieve bank geloven wij in de kracht van het collectief. Samen bereiken we meer dan alleen.

Samen kunnen we een scherp zicht krijgen op de opgaven waar Nederland voor staat en wie welke bijdrage daaraan heeft. Met honderden leden, klanten en stakeholders uit alle regio’s in Nederland werkten we aan een Coöperatief Convenant: een toekomstplan voor Nederland dat we op 18 mei hebben aangeboden aan de fractievoorzitters in de Tweede Kamer. Dat plan begint in de regio. Door in elke regio in dialoog te gaan, werken we samen aan het investeringsplan voor jouw regio. 

Waar staan we nu?

Waar staan we nu?

Op 17 februari 2021 voerden we met meer dan 250 mensen uit onze Metropoolregio Amsterdam een waardevolle dialoog. Hiermee haalden we breed input op wat betreft de kansen en uitdagingen voor onze regio.

De input van de deelnemers is inmiddels verwerkt en de opgaven voor Metropoolregio Amsterdam zijn in beeld gebracht. De uitkomsten vind je in het blauwe vakje rechtsboven in de pagina.

Aan de slag met de twee pijlers

Pijler 1 Het Coöperatief Convenant voor Nederland

De uitkomsten van de regiodialoog op 17 februari 2021 zijn samen met uitkomsten uit andere 13 regio's input voor het Coöperatief Convenant voor Nederland. Via deze link lees je meer over het Coöperatief Convenant voor Nederland dat we op 18 mei hebben aangeboden aan de Tweede Kamer.

Pijler 2 Onze Regionale Investeringsagenda

De regionale investeringsagenda bestaat uit de belangrijkste projecten en initiatieven waarin wij als bank, veelal samen met andere stakeholders uit de regio, investeren. De uitkomsten van de regiodialoog gebruiken we om bestaande en nieuwe initiatieven te prioriteren en daar samen met stakeholders mee aan de slag te gaan. 

 

 

Meer weten?

Zodra we starten met initiatieven vind je deze terug op onze regionale investeringsagenda. Je kunt ook onze gebruikte materialen bekijken in onze bibliotheek.

Bij vragen neem gerust contact met ons op.

 

 

Hoe ziet het vervolg eruit?

Komende periode onderzoeken we op welke manier Rabobank een bijdrage kan leveren aan de genoemde uitdagingen. Mogelijk zijn verdiepende dialogen per thema nodig om samen tot concrete stappen te komen. We houden je hiervan op de hoogte en hopen van harte dat je ook dan een waardevolle bijdrage levert. Want alleen samen maken we onze regio nog sterker!

Bekijk hier onze inspiratiefilm

Samen werken aan een toekomstplan voor Nederland én onze mooie regio.

Met deze film geven we je graag een gevoel bij het traject dat we met elkaar aangaan.

Veel kijkplezier en inspiratie gewenst!

Samen vormgeven aan de brede welvaartsagenda van de Metropoolregio Amsterdam

Op dit moment zijn er vanuit onze coöperatieve agenda 5 thema’s omarmd, waarmee we als Rabobank een bijdrage willen leveren aan de brede welvaartsagenda van de Metropoolregio Amsterdam.

  • Duurzaam Wonen
  • Duurzaam Ondernemen
  • Financieel Gezond Leven
  • Energietransitie
  • Banking4Food

 

 

Inspirerende voorbeelden vanuit de brede welvaartsagenda van de Metropoolregio Amsterdam

Duurzaam Ondernemen

MKB Digital Workspace 
MKB-ondernemingen van klanten en prospects worden tegen het licht gehouden over de mate van digitalisering. Afhankelijk van het niveau van digitalisering hebben ze de mogelijkheid om dit verder te ontwikkelen. Dit helpen is gekoppeld aan de onderwijsinstellingen: mbo, hogescholen en de Universiteit van Amsterdam die bedrijven in een aantal weken een stuk productiever maken als gevolg van digitalisering. Niet alleen goed voor die klant maar ook voor de regio. Bedrijven worden productiever en dragen bij aan ons toekomstig verdienvermogen in de regio.

Banking4Food

Boeren voor buren
Korte ketens, ontstaan in de coronacrisis. Boeren hadden overschotten door het sluiten van de horeca en fabrieken. Aardappelen lagen te verpieteren, terwijl er burgers waren die nauwelijks de eindjes aan elkaar konden knopen. De boeren zijn met dit initiatief gekoppeld aan de burgers: de ‘buren’. Door het overslaan van schakels konden de ketens worden verkort. Kwalitatief goed en onbewerkt voedsel van onze boeren in het ommeland werd door onze steun aan de burgers tegen een redelijke prijs aangeboden. Ook gemeenten werkten mee. Binnen de Metropoolregio Amsterdam, maar ook hierbuiten.

Financieel Gezond Leven

Techconnect
Samen met andere bedrijven en partijen zoals Randstad en TomTom en de Economic Board of Amsterdam is Techconnect opgezet.
Doel: 50.000 mensen uit de ondervertegenwoordigde groepen activeren naar tech-educatie en tech-banen in de Techsector. Dit is ook hard nodig gezien het tekort aan mensen binnen deze sector. Tegelijkertijd zijn er  we veel kansarme, maar talentvolle mensen in onze regio. Het initiatief begint meer en meer zijn vruchten af te werpen. Steeds meer mensen vinden via dit programma de weg naar de arbeidsmarkt, een prachtig resultaat.

Samenwerking Rabobank met PIM

 

Start-ups, scale-ups en innovatief MKB in Noord-Holland helpen met groei- en financieringsvraagstukken. Daarvoor staat het Programma Investeringsgereed Innovatief MKB (PIM).
Het initiatief van de Provincie Noord-Holland wil de komende jaren 400 ondernemers ondersteunen. Om ondernemers op weg te helpen organiseren zij onder andere interessante masterclasses over investeringsgereedheid.

Rabobank heeft na een succesvolle eerste periode van 2017 tot en met 2020 de samenwerking met het ondernemersprogramma voor de komende 3 jaar wederom toegezegd. Ariënne Kooter ondertekende recent namens Rabobank de partnerovereenkomst met PIM. Met de samenwerking beoogt Rabobank de innovatieve MKB’ers verder te helpen.

Meer informatie is te vinden op PIM NH