Strategie en Trends & Ontwikkelingen

Het business Innovatie Team Limburg is ondertussen drie jaar aan de slag om ondernemers duurzaam te laten groeien. Duurzaam heeft in dit geval twee invalshoeken. Duurzaamheid van het bedrijf geeft een aantoonbaar beter perspectief voor een duurzaam (toekomstbestendig) bedrijf. Wij vertalen dit in twee belangrijke kernvragen: ‘hoe business proof is jouw bedrijf?’ en ‘welke strategische keuzes zijn noodzakelijk om ook in de toekomst future proof te blijven?’. Trends & Ontwikkelingen vormen daarbij een belangrijk uitgangspunt.  

Naast deze Trends & Ontwikkelingen komen in onze gesprekken een aantal sectoren en thema’s veelvuldig aan de orde. Dit heeft geresulteerd tot een specialisatie op zes thema’s met elk een dedicated Business Innovatie Manager. Per thema vind je op deze website een bundeling van verhalen en blogs van de desbetreffende Business Innovatie Manager. Laat je inspireren en neem vooral ook contact met ons op om samen te werken aan een duurza(a)m(er) Limburg.  

Circulair Ondernemen & Energietransitie

Je wilt circulariteit en energietransitie integraal onderdeel maken van je bedrijfsvoering. Zeker nu de klimaatverandering steeds zichtbaarder wordt. Bedrijven die ‘groen’ ondernemen, zien hun reputatie verbeteren én behalen financieel voordeel.

Waar liggen jouw kansen?

Digitalisering


Ieder bedrijf is afhankelijk van data en ICT. Van proces- automatisering en aanvullende dienstverlening tot het beter in kaart brengen van je klant(behoeften): allemaal voorbeelden om de efficiency of omzet te verhogen.

Klinkt logisch, maar hoe gaat digitalisering jouw bedrijf vooruit helpen?

Food


Het nieuwe consumeren verandert de voedselketen ingrijpend. De consument vraagt naar gezonder en duurzamer voedsel, maar verlangt ook snelheid, gemak en beleving.

Hoe spelen jij en jouw keten in op deze verwachtingen van de consument?

Agri

“Er komt veel op agrarische ondernemers af. De maatschappij heeft een uitgesproken mening over de sector. Daarnaast komen er steeds nieuwe wetten en regels die vooral gaan over zaken als terugbrengen van emissies, dierwelzijn en klimaat.

Hoe ga je hier als agrarische ondernemer mee om?”

Health

Ziektepreventie, zelfzorg en e-health zijn van vitaal belang om zorg te kunnen blijven leveren die betaalbaar, toegankelijk en van hoge kwaliteit is.

Wat betekent dat voor jouw waardepropositie en verdienmodel als zorgondernemer?

Financieringsoplossingen

Of je nu net begint of wilt doorgroeien: om je plannen te realiseren, heb je naast eigen geld vaak ook andere financieringsvormen nodig.

Maar waar haal je die vandaan? Wij helpen je graag bij deze zoektocht.