Tips in tijden van crisis

Tips voor ondernemen in tijden van crisis. Want juist in deze onzekere en uitdagende tijd vraagt het lef en ondernemerschap om een ander plan te bedenken. Laat je inspireren! 

Ieder dag delen wij een nieuwe tip. Heb je vragen of hulp nodig? Neem dan contact met ons op.  

#1 Communiceer!

Elke dag opnieuw, informeer je medewerkers, praat met klanten. Medewerkers willen weten dat jij als piloot het vliegtuig bestuurt. Klanten willen weten dat je er bent en hoe het gaat. Ben duidelijk. Draai er niet omheen. Vertel wat er gebeurt en wat de impact is. Vraag steun en betrokkenheid. 

#2 Blik naar buiten

Een natuurlijke neiging is om in tijden van crisis naar binnen te keren. Verzamel mensen om je heen om te brainstormen. Hoe kunnen we onze klanten bereiken en ondersteunen? Kijk naar wat mogelijk is, niet wat er (nu) niet kan. En het allerbelangrijkste: geef onvoorwaardelijk.

#3 Schoon op en haal in

Jaren beziggehouden met de waan van de dag? Dan is het nu tijd om achterstallig werk uit te voeren en onzinnige zaken achter je te laten. Om dit in kaart te brengen, kun je gebruikmaken van de Eisenhouwer Matrix. Vandaag begint de voorbereiding naar een nieuwe start. Kijk eens kritisch naar kanalen, key partners en klantkeuzes. Focus jezelf op de vraag hoe dingen gemakkelijker kunnen worden.

#4 Cash

Bekijk alle maandelijkse terugkerende (indirecte) kosten eens kritisch. Betrek hierin ook je medewerkers, welke uitgaven zijn volgens hen overbodig in de bedrijfsvoering. Je zult verbaasd zijn wat je kunt besparen. Daarnaast:

  • Intensiveer het debiteurenbeheer, zodat debiteuren snel(ler) betalen.
  • Optimaliseer voorraadbeheer: is alle voorraad werkelijk nodig en/of kan met leveranciers afspraken gemaakt worden voor snellere levering?
  • Vergeet niet tijdig je onderhanden werk en leveringen te factureren.
  • Blijf communiceren met crediteuren en de bank.
  • Neem niet alleen financiële maatregelen, maar bekijk juist ook of er op commerciële en/of organisatorische vlakken nog maatregelen genomen kunnen worden.
#5 Blijf kalm

Haal diep adem, raak niet in paniek. Door kalm te blijven, zet je de toon voor de gehele organisatie. Even afstand nemen, schept ruimte om de juiste beslissingen te nemen.

#6 Bundel positiviteit en blijf in beweging

Het stormt buiten en het zicht en perspectief zijn voor velen troebel. Zet kleine stappen, stap voor stap, uur voor uur, maar wel vooruit. Sla de positieve ervaringen op en bundel ze voor jezelf. Energie is als water, als het niet stroomt, wordt het slecht.

#7 Start je NOW aanvraag NU

Zorg dat je alle documenten die je NOW aanvraag onderbouwen op één plek hebt verzameld. Zodat op het moment dat het UWV gaat controleren je niet alles moet zoeken en het risico loopt te moeten terugbetalen. Denk hierbij aan opzeggingen van klanten. Als je deze nog niet hebt, vraag dan alsnog een schriftelijke bevestiging waarin ze aangeven de samenwerking te willen stoppen, afschalen of on hold zetten vanwege de coronacrisis.

Start het proces voor aanvraag van de NOW-regeling zodat je maandag 6 april a.s. direct jouw aanvraag kunt indienen, en vraag daarbij hulp. Vergeet ook niet direct om uitstel van belastingbetaling (loonheffing, omzetbelasting, vennootschapsbelasting en inkomstenbelasting) aan te vragen en indien nodig betalingsonmacht te melden aan de Belastingdienst.

#8 Kans om te adverteren

In deze tijd zullen verschillende bedrijven campagnes uitstellen en zullen de prijzen voor adverteren waarschijnlijk dalen, omdat kosten voor adverteren markt gedreven zijn. Daar komt bij dat we nu allemaal veel thuis zitten en het gebruik van social media zal toenemen. Dit biedt kansen om toch wel te adverteren, aangezien er meer mensen bereikt kunnen worden met hetzelfde budget. Wellicht dat je klanten kunt inspireren.

#9 Houd je oog op de bal (uhm….. business)

Als iedereen zich met de coronacrisis gaat bemoeien in je bedrijf dan weet je één ding zeker: niemand maakt zich nog druk om de klant. Stel een Coronateam samen dat verantwoordelijk is voor alle urgente acties en (de aansturing van) speciale projecten. Het “klantenteam” zijn alle andere mensen, dus het ‘business as usual’ team. Voor hen is het belangrijk om te weten dat het Coronateam met de crisis dealt; duidelijkheid zorgt voor minder stress en meer output bij de anderen. We snappen dat dit lastig is, maar cruciaal is dat de meeste mensen (zo goed en kwaad als het gaat) de ogen op de bal houden en zorgen dat de “normale business” ook doorgaat en het contact met de klant goed en behouden blijft.

#10 Alles heeft een ritme? Toch!?

Het hebben van een goede meeting-structuur is nu essentieel met al het werken op afstand en adhoc-activiteiten. Blijf zorgen voor een strak ritme in de dagelijkse, wekelijkse en maandelijkse meetings. Stel juist nu (crisis) prioriteiten voor dit kwartaal voor het bedrijf, alle teams en de personen binnen deze teams. Blijf sturen op output en KPI’s.

#11 Blijf aangehaakt!

Deze situatie is nieuw en spannend voor iedereen. Voor jou als ondernemer en voor je medewerkers. Blijf echt in nauw contact met je medewerkers, (directie)team, klanten en leveranciers. Wees creatief in contactmomenten en zorg ook voor het fun element. Houd ze op de hoogte van wat er speelt en wees duidelijk over de afspraken die je maakt, bijvoorbeeld thuiswerken met kleine kinderen en de gewerkte uren of vakantiedagen. Deel een traan en een lach, wees open en eerlijk over de huidige stresssituatie, maar durf ook ‘performance’ afspraken met elkaar te maken. Samen komen we hier uit.

#12 Blijf op zoek naar innovatie

Ten tijde van de grootste crisissen worden de meeste innovaties uitgevonden. In de kern heb je daar vijf randvoorwaardelijke zaken voor nodig:
1. Blijf je verbazen en nieuwsgierig op zoek gaan naar nieuwe zaken.
2. Houd niet halsstarrig vast aan je eigen idee, maar sta open voor andere suggesties.
3. Zorg voor voldoende moed en doorzettingsvermogen.
4. Sta vaker op dan dat je valt. Alleen zo kom je verder.
5. Wees een leider en zorg dat anderen je volgen.

#13 The most adaptable to change survive

De volledige quote is van C. Darwin en luidt als volgt: ‘It is not the strongest of the species that survives, nor the most intelligent that survives. It is the one that is the most adaptable to change’. Deze ware les is het zaak te kijken naar jezelf en je bedrijf. Heb jij deze eigenschappen of wat heb je daar van nodig om in deze tijden te overleven. Houd dat vast en wees vastberaden!

#14 Alleen ben je sneller, samen kom je verder

Een waarheid die zeker in deze tijd nog meer van toepassing is. Samenwerken met je keypartners en je team van werknemers zijn de basis om deze tijd te overleven. Durf ook aan deze groep mensen/bedrijven je hulpvraag te stellen. Hoe kunnen zij jou verder helpen en wat kan jij voor hen doen? Samen staan we sterk!

#15 De paradigma-ijsberg

Verken de ijsberg en stel vast wat er onderwater nog voor belangen en emoties spelen. Bovenwater zie je: het standpunt, het idee en de beeldvorming gebaseerd op eigen waarnemingen en die van anderen. Onderwater bevinden zich o.a. (politieke)belangen, ervaringen, zorgen, angsten, overtuigingen, waarden en normen, zienswijze en zelfbeeld. Door goed boven- en vooral onderwater te onderzoeken (LSD: luisteren, samenvatten en doorvragen) kan je de motieven van de ander doorgronden en zo samen zoeken naar de gemene deler of de beelden/gedachten van de ander beïnvloeden dan wel wegnemen.

#16 De 8 fasen van Kotter voor het realiseren van verandering

Zeker in deze tijden van crisis van belang. Maak een stappenplan en volg deze. Start met het urgentiebesef; lijkt helder in deze tijd! Vorm vervolgens een daadkrachtige coalitie van (team)leden en keypartners. Als derde stap: ontwikkel een heldere visie en strategie en communiceer deze veranderingsvisie. Vandaar uit creëer je een breed draagvlak, waarbij je successen moet vieren. Houd de verbeteringen vast en stuur kort cyclus bij waar nodig (leanmethode). En tenslotte zorg voor verankering van de verandering en counter gewoontes. Succes!