Een helpende hand in coronatijd

De gevolgen van de coronacrisis worden steeds meer zichtbaar in de samenleving en in het bedrijfsleven. Het is een onzekere en uitdagende tijd met bedreigingen, maar ook zeker kansen. Het vraagt lef en ondernemerschap om juist in uitdagende tijden een nieuw en inspirerend plan van aanpak te bedenken. En daarmee willen wij jou helpen.

Help! Crisis en nu?
Ondernemers krijgen harde klappen door de aanhoudende coronacrisis. Wat betekent dit voor jou als ondernemer? Als Business Innovatie Team Limburg willen we jou en jouw bedrijf ondersteunen. We nodigen je van harte uit om (kosteloos) deel te nemen aan onze masterclass “Help! Crisis en nu?”. Ga met ons en je collega ondernemers in gesprek over de toekomst van je bedrijf. Welke kansen laat je nog liggen? Juist in uitdagende tijden is het van belang om elkaar te spreken, om ideeën uit te wisselen en van elkaar te leren. Klik HIER voor meer informatie of aanmelden. 

Wil je liever zelfstandig aan de slag gaan? Vraag dan HIER onze Crisis Model Canvas toolkit aan. De toolkit bestaat uit een korte introductievideo, het Crisis Model Canvas met uitleg, een overzicht met de trends en ontwikkelingen en een document voor het opstellen van een liquiditeitsprognose. 

Grip op groei en cash
Een aantal ondernemers blijft snel groeien (scale-ups), juist door of ondanks deze crisis. Voor deze groep ondernemers hebben we een speciale variant gemaakt op ons model: het Cash Model. Ook hier staat cash centraal, maar dan meestal vanuit de behoefte aan groeifinanciering. Wil je meer weten over het Cash Model? Of wat wij voor jou kunnen betekenen op het gebied van groei(financiering)? Neem dan contact met ons.

Liquiditeitsprognose

Veel ondernemers hebben moeite om een liquiditeitsprognose in te vullen, maar voor banken zijn deze doorgaans nodig voor het verlenen van uitstel of extra kapitaal. Zeker in deze tijd is het lastig om een goede inschatting te maken. We helpen je graag op weg met het maken van een liquiditeitsprognose en een meerjarenscenario.