Business Innovatie Team Limburg

In 2018 is het Business Innovatie Team Limburg opgericht door de Rabobank. Het Business Innovatie Team Limburg helpt ondernemers in Limburg met duurzame groei om zo bij te dragen aan groei en werkgelegenheid in Limburg. Afhankelijk van de ambitie of innovatievraag bekijken hoe we ondernemers het beste kunnen helpen.

Als coöperatieve bank zetten we ons in Nederland in voor een sterkere leefomgeving, om duurzaam wonen bereikbaar te maken voor iedereen, voor de (financiële) zelfredzaamheid van mensen en een duurzame groei van ondernemingen. In Nederland én daarbuiten zetten we ons bovendien in voor duurzaam en gezond voedsel.

Programma's 2021

'Future Proof Ondernemen in de Retail- en Horecasector'


Op dinsdag 23 februari vond het webinar “Future Proof Ondernemen in de Retail- en Horecasector” plaats, georganiseerd door een partnership van Stadsregio Parkstad Limburg, het Retail Innovation Centre Roermond (RIC Roermond) en de Limburgse Rabobanken.

Via onderstaande link kijkt u het webinar terug en vindt u meer interessante informatie. Als ook de mogelijkheid om u (kosteloos) in te schrijven voor twee inspirerende vervolgworkshops.

terugkijken en meer info
MKB Datalab Limburg (Minimasters)Het MKB Datalab Limburg is één van de digitale werkplaatsen in Nederland die mkb’ers van 2 tot 50 medewerkers helpen bij hun ontwikkelings(vragen) op het gebied van digitalisering met als doel hun productiviteit te verhogen.
Inschrijven voor de MiniMasters?


Lees meer
Webinar ‘Wat kan ik verdienen met kringlooplandbouw?


Op donderdag 4 maart van 13.00 tot 14.00 organiseert Rabobank een online praatprogramma waarbij we met klanten en experts dieper ingaan op de kansen, uitdagingen en verdienmodellen in de kringlooplandbouw. Meer weten?


Lees meer

De afgelopen jaren hebben wij meerdere startende ondernemers ondersteund bij de aanvraag van de Rabo Innovatielening. Met een Rabo Innovatielening krijgen startende ondernemers met een goed innovatief idee dat bijdraagt aan de digitalisering en/of verduurzaming en/of vitalisering van de maatschappij de kans tot verdere uitwerking van hun plannen. Wil jij met je startup ook een volgende stap zetten? Neem contact met ons op

Innoveer en groei!

Het Business Innovatie Team Limburg geeft innovatieve Limburgse starters, groeiers en vernieuwers een boost.