Jong en oud zet zich in voor toekomst Maasbree

15 oktober 2019

Wie kunnen er beter meedenken over de toekomst van Maasbree dan de inwoners van Maasbree zelf? Dat gebeurde tijdens de dorpsbijeenkomst in Maasbree. Kinderen, jongeren en ouderen zaten vol goede ideeën voor een leefbaar Maasbree.  

Maasbree, een gemeenschap met ruim 6.000 trotse inwoners. Die trots werd gedeeld tijdens de Maasbreese dorpsbijeenkomst op 9 oktober jl. Een gezellige avond vol energie én nieuwe ideeën. De avond werd afgetrapt met de ideeën die kinderen en jongeren hadden bedacht voor een vitaal en duurzaam Maasbree. Daarna gingen de ruim 50 aanwezige inwoners zelf aan de slag. “Samen willen we gaan voor een groen, gezellig, gretig en gruuëts Bree!”, aldus een van de inwoners.

Samen doen

Verschillende generaties gingen met veel energie aan de slag om zoveel mogelijk ideeën op tafel te gooien. Er werd gebrainstormd over een (groene) omgeving waar jong en oud elkaar kunnen ontmoeten en hun creativiteit kunnen ontplooien. “We willen een bruisend Bree! Een centrum met horeca, muziek, cultuur en meer groen, voor jong en oud”. Ook werd er nagedacht over het behouden van de saamhorigheid en het verenigingsleven in Maasbree. Maasbree kent veel betrokken inwoners en vrijwilliger, dat werd wel duidelijk tijdens de dorpsbijeenkomst: ‘’De inzet van de vele verenigingen en de vrijwilligers dragen ons dorp. Daar zijn wij als Maasbree enorm trots op!’’

Samen verder

Een bruisend Maasbree kan alleen zo blijven als de inwoners er samen mee aan de slag gaan. Er zit veel energie in het dorp: “Samen moeten we het doen, met een biertje er bij, dat wel!” Samen met de inwoners en het dorpsoverleg wordt gekeken hoe de ideeën verder uit te werken én te realiseren. Blijf op de hoogte via www.maasbree.nl.  

Rabobank doet met ons mee

Rabobank Peel, Maas en Leudal initieert Dorpslab in Maasbree. Een initiatief waarmee we mensen in het dorp in beweging brengen. Samen gaan we op zoek naar nieuwe ambities en dromen voor het dorp, werken we deze uit in concrete plannen en innovatieve ideeën, die bijdragen aan de leefomgeving van de inwoners. Kijk voor meer informatie op: sites.rabobank.nl/pml/dorpslab of www.dorpslab.org.