Veel gestelde vragen over het Stemmen

02 augustus 2017

Hieronder zijn de meest gestelde vragen en de daarbij behorende antwoorden te vinden met betrekking tot het stemmen voor de campagne 'Rabobank Samen Sterker'.

1.     Wanneer vindt het stemmen plaats?
Het stemmen vindt plaats van dinsdag 3 oktober t/m dinsdag 17 oktober 2017.                                                                                                                                                               

2.     Wie mogen er stemmen op de verenigingen?
Alle natuurlijke personen die (vóór 1 september 2017) lid zijn van Rabobank Weerterland en Cranendonck mogen hun stemmen uitbrengen.                                                                                                                   

 3.     Hoe werkt het stemmen?
Alle leden van Rabobank Weerterland en Cranendonck worden persoonlijk uitgenodigd om hun stemmen uit te brengen. Ieder lid krijgt vijf stemmen ter beschikking die uitsluitend via internet uitgebracht mogen worden. Dit gaat op een beveiligde manier. Een lid mag maximaal twee stemmen op eenzelfde vereniging uitbrengen.  Alle 5 de stemmen moeten uitgebracht worden. 

4.     Waarom is er gekozen voor vijf stemmen per lid?
Er is gekozen voor vijf stemmen per lid, zodat iemand meerdere verenigingen kan steunen. In een gezinssituatie is het bovendien vaak zo dat kinderen van meerdere verenigingen lid zijn. Zo worden meerdere verenigingen (per lid/gezin) gesteund.                                                                                                                                                             

5.     Wat is de waarde van een stem?
Deze wordt achteraf bepaald. Rabobank Weerterland en Cranendonck stelt € 115.000,- beschikbaar voor Rabobank Samen Sterker. Het beschikbare bedrag wordt gedeeld door het aantal uitgebrachte stemmen. De vereniging/stichting ontvangt het aantal op de vereniging/stichting uitgebrachte stemmen maal het bedrag dat een stem waard is.                  

6.     Wanneer worden de leden van Rabobank Weerterland en Cranendonck opgeroepen om hun stemmen uit te brengen?
De leden krijgen aan het begin van de stemperiode een oproep hun stemmen uit te gaan brengen. De stemperiode loopt dit jaar van dinsdag 3 oktober t/m dinsdag 17 oktober 2017.                                            

7.     Moeten de leden van Rabobank Weerterland en Cranendonck lid zijn van de vereniging waarop ze stemmen?
Nee, dit is niet nodig. De leden van Rabobank Weerterland en Cranendonck mogen op alle verenigingen stemmen, die mee mogen doen aan Rabobank Samen Sterker.                                                                  

8.     Hoe kan een vereniging stemmen krijgen?
Door de leden van de eigen vereniging op te roepen om bij vader, moeder, opa, oma, broer, zus, oom, tante, neef, nicht, vrienden en kennissen te informeren of ze lid zijn van Rabobank Weerterland en Cranendonck en te vragen hun vereniging te steunen.                    

9.     Ik ben mijn brief kwijt met de stemcode om te kunnen stemmen. Wat nu?
Helaas kunnen wij de kaart met de stemcode maar één keer versturen. Het is niet mogelijk om de stemcode opnieuw te verstrekken.         

10. Ik heb geen kaart gehad met een stemcode om te kunnen stemmen. Hoe kan dit?
Waarschijnlijk bent u geen lid maar klant. Meer informatie over het lidmaatschap vindt u hier.                                             

11. Ik kan de vereniging waarop ik wil stemmen niet vinden. Hoe kan dit?
In de stemmodule kan gezocht worden op naam, maar ook op plaatsnaam. Als de vereniging niet te vinden is, voldoet deze niet aan de voorwaarden van Rabobank Samen Sterker. De voorwaarden voor verenigingen/stichtingen om mee te mogen doen vindt u onder het tabblad Voorwaarden                                                                             

12. Ik heb al een keer gestemd en ik wil nu de stemmen van iemand anders invoeren. Ik kom alleen niet meer in het inlogscherm?
Als u een keer op 'uitloggen' klikt komt u weer in het inlogscherm en kan er met een nieuwe code gestemd worden.

13. Ik heb geen computer. Kan ik iemand anders laten stemmen?
Ja, dit kan. U kunt de code aan iemand anders geven, die namens u de stemmen uitbrengt. U kunt natuurlijk ook samen met iemand anders stemmen op zijn/haar favoriete club.

14. Ik heb geen computer. Kan ik mijn stemmen op iedere willekeurige computer uitbrengen?
     Ja, dit is geen probleem.                                                                                  

15. Ik wil lid worden, zodat ik volgend jaar ook kan stemmen. Hoe doe ik dit?
U kunt lid worden als u klant bent bij Rabobank Weerterland en Cranendonck en minimaal één dienst afneemt. Meer informatie over het lidmaatschap vindt u hier.                                                                             

16. Ik ben klant van Rabobank Weerterland en Cranendonck. Waarom mag ik niet stemmen?
Alleen leden van Rabobank Weerterland en Cranendonck mogen stemmen. Als u klant bent, bent u niet ook automatisch lid. Klanten die minimaal één dienst afnemen mogen lid worden. Meer informatie over het lidmaatschap vindt u hier.                                                                      

17. Waarom moet je lid zijn om te mogen stemmen?
Rabobank Weerterland en Cranendonck is een coöperatie met leden. Onze leden hebben een streepje voor. Rabobank Samen Sterker is een manier om onze leden rechtstreeks inspraak te geven in een gedeelte van onze winstbestemming.                                                                         

18. Ik wil helemaal niet meedoen aan Rabobank Samen Sterker. Kan dat?
Ja, dat kan. U hoeft dan niet te stemmen.

 19. Mijn code werkt niet?
De code bestaat uit een combinatie van cijfers en letters. Let u hierbij op het gebruik van hoofdletters en het onderscheid tussen bijvoorbeeld het cijfer '0' en de hoofdletter 'o' en het cijfer '1' en de hoofdletter 'i'.

20. Ik heb mijn stemmen uitgebracht en al bevestigd. Kan ik nog iets wijzigen?
Zodra u uw stemmen heeft bevestigd, is het niet meer mogelijk om nog wijzigingen aan te brengen. U kunt dan niet meer opnieuw inloggen met de code.